AOSpine Masters Symposium Lumbar isthmic spondylolisthesis and degenerative deformities 2-3 September, 2010, Cracov, Poland

Posted on

Organizator i wykładowca oraz przewodniczący międzynarodowego szkolenia na temat zaawansowanej chirurgii kręgozmyków i deformacji zwyrodnieniowych kręgosłupa, które odbyło się w Krakowie pod auspicjami AOSpine (największa na świecie międzynarodowa organizacja zrzeszająca chirurgów kręgosłupa i zajmująca się m.in. ustawicznym podnoszeniem kwalifikacji i edukacji chirurgów kręgosłupa). Zaproszenie do grona wykładowców przyjęli znakomici specjaliści w leczeniu chirurgicznym kręgozmyków i […]