EANS COURSE SPINE AND PERIPHERAL NERVES 24th-28th Feb, 2008 Trondheim, Norway

Posted on

Jako wykładowca European Association of Neurosurgical Societies na kursie chirurgii kręgosłupa dla młodych lekarzy z Unii Europejskiej zaczynających specjalizację i szkolenie w neurochirurgii. Młodzi lekarze są głównie z Unii Europejskiej ale i spoza niej także.

Zobacz zdjęcie z wykładu „Biomechanics and the use of spinal implants”

Maciejczak A.
Biomechanics and the use of implants (wykład)

Maciejczak A.
Lumbar instability (warsztaty szkoleniowe)