AOSpine Advanced Regional Course. Budapest, Hungary. 28 Aug 2008 – 30 Aug 2008

Posted on

Jako wykładowca i szkoleniowiec AOSpine na międzynarodowym szkoleniu dla chirurgów kręgosłupa