Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Medycznym w Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Posted on

Zobacz zdjęcie Rady Wydziału w dostojnych togach i beretach.