EANS Course Spine and Peripheral Nerves Padova, Italy, 6-11 Feb 2010

Posted on

Jako wykładowca European Association of Neurosurgical Societies na kursie z chirurgii kręgosłupa dla młodych lekarzy z Unii Europejskiej zaczynających specjalizację i szkolenie w neurochirurgii. Młodzi lekarze głownie z Unii Europejskiej ale i spoza niej także.

Maciejczak A
Biomechanics of the Spine