AOSpine Masters Symposium Lumbar isthmic spondylolisthesis and degenerative deformities 2-3 September, 2010, Cracov, Poland

Posted on

Organizator i wykładowca oraz przewodniczący międzynarodowego szkolenia na temat zaawansowanej chirurgii kręgozmyków i deformacji zwyrodnieniowych kręgosłupa, które odbyło się w Krakowie pod auspicjami AOSpine (największa na świecie międzynarodowa organizacja zrzeszająca chirurgów kręgosłupa i zajmująca się m.in. ustawicznym podnoszeniem kwalifikacji i edukacji chirurgów kręgosłupa). Zaproszenie do grona wykładowców przyjęli znakomici specjaliści w leczeniu chirurgicznym kręgozmyków i deformacji kręgosłupa z Europy i kraju, m.in.: Claudio Lamartina (Włochy), Dietrich Schlenzka (Finlandia), Dante Marchesi (Szwajcaria), Martin Krbec (Czechy).
W ramach programu socjalnego wykładowcy i uczestnicy szkolenia zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. Zobacz program kursu i zdjęcia na stronie AOSpine (link poniżej)

http://www.aospine.org/eventdetails.aspx?id=1005&from=PG_COURSEDIRECTORY

Moje wykłady na szkoleniu:

Maciejczak A
Management and results of surgical treatment of grade I-IV isthmic spondylolisthesis. A personal series of 100 cases

Maciejczak A.
‚How I do it’: Surgical mobilization and reduction of stiff high grade and low grade slips

Maciejczak A
Adjacent segment instability following decompression and rigid stabilization of degenerative spondylolisthesis

Maciejczak Andrzej, Lamartina Claudio
Discussion (small group): Isthmic spondylolisthesis: Discussion group B