CV

Imię i Nazwisko: Andrzej MACIEJCZAK

Data i miejsce urodzenia: 08 lipiec 1960, Starachowice

Stanowisko:  Kierownik Katedry Neurochirurgii i Spondyliatrii, Ordynator Oddziału Neurochirurgii

Miejsce pracy:  Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, Szpital Wojewódzki, Tarnów

WYKSZTAŁCENIE

Matura: IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, 1979 r

Studia: Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Łodzi, 1985

Doktorat: Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, 1991 r

„Wyniki kompleksowego leczenia zewnątrztwardówkowych nowotworów kręgosłupa w materiale Kliniki Neurochirurgii WAM w Łodzi” – Łódź, WAM, 1991”

Promotor: Płk prof. dr hab. med. Andrzej Radek

Recenzenci: Prof dr hab med Jan Haftek, Płk prof dr hab med Krystian Żołyński.

Habilitacja:             

Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, 2001 r

„Badania biomechaniczne in vitro stabilności kręgosłupa szyjnego po dyscektomii sposobem Clowarda” 2001

Promotor: Płk prof. dr hab. med. Andrzej Radek

Recenzenci: Prof dr hab inż Romuald Będziński, Prof dr hab med Jan Haftek, Prof dr hab med Tomasz Trojanowski, 

Profesura: 03.08.2015

Specjalizacje:

Specjalista II stopnia w neurochirurgii 1991

PRZEBIEG  PRACY  ZAWODOWEJ

 1. Wojskowa Akademia Medyczna, Klinika Neurochirurgii: 1985-2002

(asystent, st. asystent, adiunkt, profesor WAM)

 1. Southern General Hospital, Oddział Neurochirurgii, Glasgow, Wielka Brytania, 1996-1997 

(starszy asystent – senior neurosurgical registrar)

 1. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Neurochirurgii i Spondyliatrii: od 2002

(Profesor UR, Kierownik Katedry)

 1. Szpital Wojewódzki Tarnów, Oddział Neurochirurgii: od 2002

(Ordynator Oddziału)

PRACA  DYDAKTYCZNA  ZA  GRANICĄ

Edukacja europejskich kadr neurochirurgicznych (organizowana przez Związek Europejskich Towarzystw Neurochirurgicznych – European Association of Neurosurgical Societies dla specjalizujących się neurochirurgów z Europy. Edukacja w języku angielskim).

Nazwa kursów: EANS Training Course

 • Wykładowca biomechaniki i chirurgii kręgosłupa od 2000 r.
 • Członek Rad Szkoleniowych Kursów EANS od 2000 r

Nicea/Francja 16-21 wrzesień 2000, Rzym/Włochy 2-7 luty 2002, Budapeszt/Węgry, 21-26 Luty 2004, Luxembourg 19-23 Luty, 2006, Trondheim/Norwegia 24-28 Luty 2008, Padwa/Włochy 6-11 Luty 2010, Leeds/Wielka Brytania, 26-30 sierpień 2012, Barcelona/Hiszpania (2014), Berlin/Niemcy (2016), Prague/Czechy 7-10 May 2017

Edukacja europejskich kadr w chirurgii kręgosłupa (organizowanych przez AOSpine – organizację naukową o zasięgu światowym poświęconą edukacji i podnoszeniu kwalifikacji chirurgów kręgosłupa na wszystkich poziomach zaawansowania (od podstawowego po ekspercki). Edukacja w języku angielskim

Nazwa kursów: AOSpine Course

 1. Wykładowca i członek Rad Szkoleniowych AOSpine na Europę Północno-Wschodnią

Kraków 06-08 Wrz. 2006, Bratislava/Słowacja 09-11 Sier 2007, Budapeszt/Węgry 28-30 Sier 2008, Kraków 2-3 Wrz 2010, Warszawa 7-8 Wrz 2011, Praga/Czechy List. 2011, Kosice/Slovakia 13 Jun 2014, Strasbourg/France 3 Oct 2014, Prague/Czechy 30-31 March 2017

 1. Szef Szkolenia w Oddziale Polskim AOSpine (2007-2010)
 1. Szef Polskiego Oddziału AOSpine (od 2010)
 2. Organizator Szkoleń AOSpine o zasięgu europejskim (w języku angielskim i uczestnikami z Europy): Kraków, 2-3 Wrz 2010, Warszawa, 7-8 Wrz 2011

Kurs organizowany przez Fundację ERASMUS  (w języku angielskim) 

ERASMUS Course on Magnetic Resonance Imaging,  Central Nervous System II

Wrocław, 26-30 Wrze 2003

 • Wykładowca chirurgii nowotworów kręgosłupa

PRACA  DYDAKTYCZNA  W  POLSCE

1. Wojskowa Akademia Medyczna (1985-2002):

 • ćwiczenia z neurochirurgii dla studentów VI roku
 • wykłady z neurochirurgii w zastępstwie Kierownika Kliniki Neurochirurgii
 1. Polska Szkoła Neurochirurgii (obowiązkowe kursy o zasięgu ogólnopolskim dla specjalizantów z neurochirurgii organizowane przez Polskie Towarzystwo Neurochirurgów: Bydgoszcz – 2001, Lądek Zdrój 2005, Zielona Gór 2008, Białystok 2009, Krynica Górska 2013, Opalenica, 23-28.04.2017
 1. Polska Szkoła Chirurgii Kręgosłupa (szkolenia dla młodych neurochirurgów i ortopedów zainteresowanych specjalizacją w chirurgii kręgosłupa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa i AOSpine Poland)

Świeradów Zdrój, 27.05.2015, 08.06.2016, 31.05.2017

 1. Warsztaty ze stabilizacji kręgosłupa (wykłady, ćwiczenia prosektoryjne i pokazowe operacje) dla ortopedów i neurochirurgów z kraju.(1994, 1995, Łódź- SK WAM).
 1. Kurs podyplomowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP (seminaria nt. urazów głowy i monitorowania ciśnienia śródczaszkowego) dla lekarzy anestezjologów przed II stopniem specjalizacji (1998).
 1. Kurs Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP z chirurgii kręgosłupa: „Stabilizacja odcinka piersiowego i lędźwiowego z użyciem instrumentarium tylnego i przedniego (wrzesień 2000),
 2. Kurs Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP z chirurgii kręgosłupa „Stabilizacja pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego” (październik 2000). Odpowiadałem bezpośrednio za organizację tych kursów oraz uczestniczę w prowadzeniu szkolenia.
 3. Kierownictwo specjalizacji: byłem/jestem kierownikiem specjalizacji z neurochirurgii 6 lekarzy

Promotorstwo doktoratów: jestem promotorem pięciu doktoratów i 2 w toku

PRACA I OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWE

Główne zainteresowania, kierunki, osiągnięcia

Moje główne zainteresowania naukowe koncentrują się na biomechanice i chirurgii kręgosłupa. Skrystalizowały się one wcześnie w moim życiu zawodowym i konsekwentnie kontynuuję je od czasu mojego doktoratu, który już był poświęcony tej dziedzinie.

Eksperymentalna praca habilitacyjna przeprowadzona na Politechnice Łódzkiej była kontynuacją tych zainteresowań i zaowocowała publikacją w amerykańskim Neurosurgery – piśmie neurochirurgicznym numer dwa na świecie (drugi na świecie impact factor wśród pism neurochirurgicznych). Wyniki tych badań oraz wiedza i doświadczenie, które są ich efektem zostały zauważone zarówno w kraju oraz na świecie. Znalazło to odbicie w postaci zaproszeń od:

 • Organizatorów konferencji naukowych o zasięgu światowym z prośbą o

wykłady

 • Komisji Szkolenia European Association of Neurosurgical Societies (EANS) jako wykładowcy na kursach dla młodych kadr neurochirurgicznych z Europy

Moje zainteresowania naukowe w chirurgii kręgosłupa zwróciły się w ostatnich latach stronę minimalnie inwazyjnej implantologii i chirurgii kręgosłupa. Owocem tych zainteresowań było opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej nowej operacji złamań kręgosłupa. Metodę tę opublikowałem w amerykańskim Neurosurgery i była to moja ponowna publikacja w tym prestiżowym piśmie.

Moje doświadczenie praktyczne w chirurgii kręgosłupa oraz publikacje i wystąpienia zostały rozpoznane także przez AOSpine – międzynarodową organizację naukową chirurgów kręgosłupa o zasięgu światowym (posiadającej oddziały kontynentalne i krajowe) i najliczniejszą spośród wszystkich kręgosłupowych towarzystw naukowych. Celem AOSpine jest edukacja i podnoszenie kwalifikacji lekarzy zajmujących się chirurgią kręgosłupa na każdym poziomie zaawansowania i doświadczenia chirurgicznego (od poziomu podstawowego po ekspercki) poprzez zorganizowany system szkoleń i kursów. Byłem i jestem wykładowcą i szkoleniowcem zapraszanym przez organizatorów takich wydarzeń edukacyjnych (patrz wyżej – działalność edukacyjna).

Publikacje – 79 pozycji (w tym jedna Monografia, 3 rozdziały w 3 książkach, redaktor tłumavczenia dwóch rozdziałów w podręczniku chirurgii kręgosłupa)

 

IMPACT FACTOR wszystkich publikacji: 12,3 

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że po habilitacji punkty Impact Factor zdobyłem za publikacje w renomowanych pismach o wysokim IF nie zaś za liczne publikacje w pismach o niskim IF.

 Cytowania: (opracowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Wg Web of Science (cytowania w renomowanych/indeksowanych czasopismach):

 • h-indeks=5

Wg Scopus:

 • Cytowania = 83

DONIESIENIA ZJAZDOWE: 217

Doniesienia międzynarodowe – 81 (w języku angielskim)

Doniesienia krajowe – 136

DZIAŁALNOŚĆ   LECZNICZA

Równolegle do działalności naukowej, edukacyjnej i działalności w organizacjach naukowych prowadzę działalność leczniczą jako lekarz neurochirurg i ordynator oddziału neurochirurgii. W ramach tej działalności wykonuję wszystkie operacje z zakresu mojej specjalności ale wyspecjalizowałem się w chirurgii kręgosłupa, która stanowi większą część mojej codziennej praktyki chirurgicznej.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

Międzynarodowe:

Władze międzynarodowych towarzystw naukowych powierzyły mi organizację następujących konferencji i szkoleń o zasięgu światowym i europejskim:

 1. Eurospine 2009, 24-26 paźdz. 2010, Warszawa 

      (coroczny i największy na świecie zjazd naukowy poświęcony chirurgii kręgosłupa)

 • Towarzystwo naukowe organizujące: The Spine Society of Europe Eurospine
 • Moja funkcja: gospodarz Konferencji, przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Zasięg: ogólnoświatowy
 1. Masters Course: Lumbar isthmic spondylolisthesis and degenerative deformities, 2-3 September, 2010, Cracov, Poland (szkolenie dla chirurgów kręgosłupa z doświadczeniem eksperckim):
 • Towarzystwo naukowe organizujące: AOSpine Europe
 • Moja funkcja: organizator kursu, dyrektor programowy kursu, wykładowca 
 • Zasięg: ogólnoeuropejski
 1. Principles Course  Spinal Trauma, September 8–9, 2011 Warsaw, Poland (szkolenie dla chirurgów kręgosłupa z doświadczeniem podstawowym):
 • Towarzystwo naukowe organizujące: AOSpine Europe
 • Moja funkcja: organizator kursu, dyrektor programowy kursu, wykładowca 
 • Zasięg: ogólnoeuropejski

Ogólnokrajowe:

W ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP byłem bezpośrednio odpowiedzialny za organizację:

 1. Kurs podyplomowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP: Urazy głowy i monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego dla lekarzy anestezjologów przed II stopniem specjalizacji (SK WAM Łódź, 1998).
 • Instytucja organizująca:Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP
 • Moja funkcja: organizator kursu, wykładowca
 • Zasięg: ogólnokrajowy
 1. Kurs Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP z chirurgii kręgosłupa „Stabilizacja pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego” (SK WAM Łódź, październik 2000).
 • Instytucja organizująca:Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP
 • Moja funkcja: organizator kursu, wykładowca
 • Zasięg: ogólnokrajowy

Organizacja innych szkoleń o zasięgu krajowym:

 1. Warsztaty stabilizacji kręgosłupa (wykłady, ćwiczenia prosektoryjne i pokazowe operacje) dla ortopedów i neurochirurgów (SK WAM, Łódź, 1994).
 • Instytucja organizująca: Oddział Neurochirurgii WAM Łódź
 • Moja funkcja: organizator kursu, wykładowca 
 • Zasięg: ogólnokrajowy
 1. Warsztaty stabilizacji kręgosłupa (wykłady, ćwiczenia prosektoryjne i pokazowe operacje) dla ortopedów i neurochirurgów (SK WAM, Łódź, 1995).
 • Instytucja organizująca: Oddział Neurochirurgii WAM Łódź
 • Moja funkcja: organizator kursu, wykładowca 
 • Zasięg: ogólnokrajowy

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH  

 1. Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 2. European Association of Neurosurgical Societes (Związek Europejskich Towarzystw Neurochirurgicznych)
 3. The Spine Society of Europe Eurospine (Europejskie Towarzystwo Kręgosłupowe)

   (członkostwo tylko  z rekomendacji innych członków)  

  1. AO Spine International Association

Congress of American Neurological Surgeons (Amerykańskie Towarzystwo Neurochirurgów) –   (członkostwo tylko  z rekomendacji innych członków)  

Aktywna działalność w towarzystwach naukowych (najważniejsze): 

 • Polskie Towarzystwa Neurochirurgów:

sekretarz Zarządu Głównego Krajowego (2001-2005)

członek Zarządu Głównego (od 2009)

 • AO Spine International Association:

Szef oddziału polskiego (od 2010)

Szef szkolenia w oddziale polskim (2007-2010)

Szef Oddziału Polskiego AOSpine (2010-2017)

Członek Rady AOSpine Poland (2017-

 

 • The Spine Society of Europe Eurospine:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Światowego  

                             Eurospine 2009, 24-26.10.2010, Warszawa.

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Studiów i Leczenia Kręgosłupa  – organizacja użyteczności publicznej zajmująca się rozwojem nowych technologii chirurgicznych kręgosłupa i badaniami naukowymi nad  kręgosłupem

Wice-Prezes  (2005-2010)

 • Recenzent angielskojęzycznego pisma naukowego „Acta Neurochirurgica” (Springer, Wien, New York) (2002-2005)
 • Recenzent Polish Journal of Neurology and Neurosurgery
 • Redaktor Sekcji Kręgosłupa Polish Journal of Neurology and Neurosurgery

NAGRODY

 1. Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (czerwiec 2003)

(jako członek zespołu naukowego i współtwórca „Wielofunkcyjnego systemu do leczenia chirurgicznych dysfunkcji kręgosłupa)

 1. Nagroda Rektora WAM za najlepsza rozprawę doktorską (1991)
 1. Nagroda Rektora WAM za najlepszą rozprawę habilitacyjną (2001)

INNE  OSIĄGNIĘCIA 

Człowiek Roku 2004. Plebiscyt czytelników Gazety Krakowskiej na Człowieka Małopolski (za rozwój i wprowadzanie do praktyki klinicznej małoinwazyjnych metod leczenia chirurgicznego kręgosłupa)

Złoty Krzyż Zasługi (08.11.2013) przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej (07.07.2015)