Publications

ROZPRAWA DOKTORSKA (DOCTORAL THESIS):       

„Wyniki kompleksowego leczenia zewnątrztwardówkowych nowotworów kręgosłupa W materiale Kliniki Neurochirurgii WAM w Łodzi” – Łódź, WAM, 1991.

Results of complex treatment of spinal epidural neoplasms in the material of Dept of Neurosurgery of Military University School of Medicine, Lodz, Poland

ROZPRAWA HABILITACYJNA (Ph.D Thesis)

„Badania biomechaniczne in vitro stabilności kręgosłupa szyjnego po dyscektomii sposobem Cloward’a”

In vitro biomechanical studies of C5-C6 stiffness after Cloward discectomy

 

W PISMACH IMPAKTOWYCH. PUBLICATIONS IN IMPACT FACTOR JOURNALS

Maciejczak, A. & Jabłońska-Sudoł, K. Correlation between correction of pelvic balance and clinical outcomes in mid- and low-grade adult isthmic spondylolisthesis. Eur Spine J (2016). doi:10.1007/s00586-016-4808-6

Siemionow K, Tyrakowski M, Janusz P, Maciejczak A. Pathophysiology of Minimally Invasive Surgical Approaches: Current Concepts. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg, Aug 2015, DOI: 10.1055/s-0035-1558420 (IF = 0,608 w 2014, MNiSW=15)

Jabłońska-Sudoł K, Maciejczak A: Relationship between the spino-pelvic parameters and the slip grade in isthmic spondylolisthesis. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery Volume 49, Issue 6, November–December 2015, Pages 381-388 http://dx.doi.org/10.1016/j.pjnns.2015.08.009 (IF=0,607 MNiSW=15)

Maciejczak A, Wolan-Nieroda A, Jabłońska-Sudoł K: Comparison of fusion rates between rod-based laminar claw hook and posterior cervical screw constructs in Type II odontoid fractures. Injury, Vol. 46, Issue 7, p1304–1310, doi:10.1016/j.injury.2015.01.042  (IF=2,137 w 2014, 30 MNiSW)

A Maciejczak, K Jabłońska, D Bączek, P Barnaś, M Czternastek, P Dudziak, F Georgiew, B Jagiełło-Bajer, B Litwora, P Maślanka, R Konior, J Orzech: Changes in spino-pelvic alignment after surgical treatment of isthmic spondylolisthesis. Neurologia Neurochir Pol. Vol 48, 1, 21-29, Jan-Feb 2014

Maciejczak A, Barnaś P, Dudziak P, Jagiełło-Bajer B, Litwora B, Sumara M: Posterior Keyhole Corpectomy With Percutaneous Pedicle Screw Stabilization In The Surgical Management Of Lumbar Burst Fractures. Neurosurgery 60, 4, (Suppl 2); 232-242, 2007

A Maciejczak, M.D., Michał Ciach, M. Eng., Maciej Radek, Jr., M.D., Andrzej Radek, M.D., Ph.D., Jan Awrejcewicz, Ph.D.: Immediate Stiffness of the C5-C6 Segment after Discectomy with the Cloward Technique: An in Vitro Biomechanical Study on a Human Cadaveric Model. Neurosurgery, 49, 6, 2001

WSZYSTKIE PUBLIKACJE/ALL PUBLICATIONS

PRZED HABILITACJĄ/BEFORE Ph.D degree

 

 1. Radek A, Harat M, Maciejczak A.

”Cystoatrial shunt treatment of intracranial arachnoid cysts”. Zentralbl. Neurochir 50 (1989),

176-180.

(opracowanie i przetłumaczenie na wersje angielską, analiza i zebranie materiału klinicznego)

 1. Radek A, Harat M, Maciejczak A, Kaszynski Z, Judycki A:

„Problemy obrażeń pogranicza czaszkowo-kregoslupowego. Kwartalnik Ortopedyczny, 3/4, 1991”.

(udział w zebraniu i analizie materiału)

 1. Maciejczak A:

Wyniki kompleksowego leczenia zewnątrztwardowkówych nowotworów kręgosłupa w materiale

Kliniki Neurochirurgii WAM”. Kwartalnik Ortopedyczny. 1, 1992.

 

 1. Maciejczak A, Radek A, Piwowarski W.

„Entrapment syndromes – management and results of surgical treatment”. Neurol Neurochir Pol

Supl 1993 Nr 2.

 

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji

obrazowej)

 1. Maciejczak A, Radek A.

”Niektore aspekty kliniczne zewnątrztwardówkowych nowotworów kręgosłupa”. Neurol Neurochir

Pol, 1993, T 27, (XLIII), Nr 2.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji

obrazowej)

 1. Maciejczak A, Radek A.

”Wyniki leczenia leczenia zlosliwych zewnatrztwardowkowych nowotworow kregoslupa”. Neurol

Neurochir Pol, 1993, T27 (XLIII), Nr 2.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 

 1. Maciejczak A, Radek A.

”Łagodne nowotwory kręgosłupa – wyniki leczenia i aspekty kliniczne”. Neurol Neurochir Pol

1993, T 27 (XLIII), Nr 4.

 

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 1. A. Radek, A. Maciejczak, A. Laskowski.

Wstępne doświadczenia własne w usztywnianiu kręgosłupa stabilizatorem wewnetrznym Socon

firmy Aesculap. Neurol Neurochir Pol T 28,  (XLIV), Nr4, 1994.

 

(napisanie, zebranie i analiza materiału klinicznego)

 1. A. Radek, A. Maciejczak, W. Piwowarski, M. Harat, M. Grochal, J. Furtak, D., Krolikowski.

„Zespół górnego otworu klatki piersiowej – wyniki leczenia chirurgicznego”. Neurol Neurochir Pol

1995,  T.29 (XLV), Nr 4.

(napisanie, zebranie i analiza materiału klinicznego)

 1. J.Kochanowski, M. Harat, H. Chmielewski, A. Radek, A. Maciejczak.

Somatosensoryczne potencjały wywołane w ocenie czynności długich dróg rdzeniowych a

decyzja operacyjna. Neurol Neurochir Pol, 1995, T. 29, (XLV), Nr 5.

(udział w zebraniu i analizie materiału klinicznego)

 1. A. Radek, A. Maciejczak, J. Zajgner, W. Duda, W. Piwowarski, J. Kochanowski, W. Jarmundowicz,  M. Harat, T. Rynkiewicz.

Embolizacja naczyniakow odcinka piersiowego rdzenia kregowego za pomoca kleju

histoakrylowego. Neur. Neurochir. Pol. 1996, T. 30 (XLVI), Nr 2.

 

(napisanie, zebranie i analiza materiału klinicznego)

 1. A. Maciejczak, A. Radek, K. Zapałowicz

Postępowanie operacyjne w urazach kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Neur. i Neurochir  Pol. 1996, T. 30 (XLVI)) Supl. Nr 4/1996.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 

 1. A.Maciejczak, A. Radek, J. Kowalewski, A. Palewicz.

Anterior transsternal approach to the upper thoracic spine.

Acta Chirurgica Hungarica 38 (1), pp 83-86, 1999.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji  obrazowej)

 1. M. Ciach, J. Awrejcewicz, A. Maciejczak, M. Radek

Experimental and numerical investigations of C5-C6 cervical spinal segment before and after

discectomy using the Cloward operation technique.

Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol 1, nr 1, 1999.

(współpraca przy projekcie badawczym ze strony Kliniki N-chir)  

 1. A. Maciejczak, A. Radek, K. Zapałowicz, J.Jóźwiak, P. Skiba.

Metody stabilizacji pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego – kryteria doboru.

Neur. Neurochir. Pol. 1999, T.33 (XLIX), nr 5.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 1. A. Radek, A. Maciejczak, J. Kowalewski, P. Skiba, A. Palewicz.

Dojście przez mostek do pogranicza szyjno-piersiowego kręgosłupa.

Neur. Neurochir. Pol. 1999, T.33 (XLIX), nr 5.

(zredagowanie pracy, współudział i przeprowadzenie operacji stanowiących  przedmiot doniesienia, analiza

materiału klinicznego)

 

 1. A. Maciejczak, A. Radek, K. Zapałowicz.

Stabilisation of craniocervical junction. Biomechanical and clinical criteria for selection of fixation technique. 11th European Congress of Neurosurgery. Copenhagen Sep 19-24. European Association of Neurosurgical Societies (EANS). Monduzzi Bolognia. Appendix: 989-994, 1999.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 1. Radek A, Laskowski A, Karbownik J, Maciejczak A.

”Neurochirurg a choroba Recklinghausena”. Biuletyn WAM 1989, T. XXXII, 1.

(współpraca w zebraniu materiału klinicznego i jego analizie)

 1. Maciejczak A, Radek A.

Usztywnianie wewnętrzne kręgosłupa stabilizatorami wewnętrznymi. Neur Neurochir Pol T 28,

(XLIV), Nr 2, 1994.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 1. M. Harat, A. Radek, B. Blaszczyk, A. Maciejczak, W. Piwowarski.

“Znaczenie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu wolno

rosnących glejaków mózgu”. Neur. Neurochir. Pol. 1995, T. 29 (XLV), Nr 1.

(współpraca w zebraniu materiału klinicznego i jego analizie)

 1. A. Maciejczak, A. Radek, W. Piwowarski, J. Kochanowski, W. Machala, M. Harat, T. Rynkiewicz

„Diagnostyka zespołu górnego otworu klatki piersiowej”. Neurol Neurochir Pol. 1995,T.29

(XLV), Nr  4.

 

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 1. M. Harat, A. Radek, W. Piwowarski, A. Maciejczak, M. Grochal.

Postępy w leczeniu operacyjnym guzów mózgu. Lekarz Wojskowy nr 7-8 (IV), 1995

 

(współpraca w zebraniu materiału klinicznego i jego analizie)

 1. Andrzej Maciejczak

Rys historyczny Kliniki Neurochirurgii WAM.

Przegląd Wojskowo-Medyczny, 1998, 1.

 1. A. Maciejczak, A. Radek.

Spondylodeza międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego. Znaczenie dla biomechaniki kręgosłupa

Neurol Neurochir Pol 1998, T.32 (XLVIII), nr 5.

(przegląd pismiennictwa, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 1. Radek, A. Maciejczak, K. Zapałowicz, J. Jóźwiak

Urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i korzeni ogona końskiego

Rehabilitacja medyczna, T. 3, nr 2, 1999

(napisanie, zebranie i analiza materiału klinicznego)

 1. A. Maciejczak, A. Radek.

Stabilizacja pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego śrubami. Neur. Neurochir. Pol. 1999, T. 33

(XLIX), Nr 6.

(zebranie materiału klinicznego, jego analiza, zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej)

29.  A. Maciejczak, A. Radek

Rys historyczny Kliniki  Neurochirurgii WAM. Rozdział w Pamiętniku Szpitala WAM (Wyd.

przez Szpital WAM)

 

(współudział w zebraniu materiałów źródłowych i redagowaniu tekst)

30.    Radek A, Piwowarski W, Maciejczak A.

”Jednostronna hyperostoza wewnętrzna kości współistniejąca z naczyniakiem mózgu”. Neurol

Neurochir Pol, 1987, T.21, (XXXVII), Nr3.

(współpraca w zebraniu materiału klinicznego i jego analizie)

 1. Radek A, Maciejczak A, Harat M, Koktysz R.

„Torbiel galaretowata nerwu strzalkowego wspólnego. Neurol Neurochir Pol 1992, T 26, (XLII),

Nr5.

(napisanie, zebranie i analiza materiału klinicznego)

 1. Maciejczak A, Radek A.

”Torbiel oponowa kosci krzyzowej jako przyczyna przewleklych bólów krocza, krzyża i miednicy

mniejszej”. Neurol Neurochir Pol 1993, T 27, (XLIII), Nr 3.

(zredagowanie tekstu i przygotowanie dokumentacji obrazowej, przegląd piśmiennictwa)

 1. A. Radek, J. Karbownik, A. Maciejczak.

Przypadek wewnątrzsiodłowego potworniaka. Neurol Neurochir Pol. T 28,  (XLIV), Nr 6, 1994.

(współpraca w napisaniu, zbieraniu i analizie materiału klinicznego)

 1. A. Radek, A. Maciejczak, W.Piwowarski, M. Harat, M. Brocki, W. Niemyjski, A. Kubicka, M. Kmieciak.

„Przypadek calkowitego podwichniecia Th7-Th8 bez uszkodzenia rdzenia kregowego operowany

z jednoczasowego dojscia tylnego i przedniego przez klatke piersiowa. Neur. Neurochir. Pol.

1995, T. 29  (XLV), Nr 5

 

(zredagowanie tekstu, udział w operacji, przygotowanie dokumentacji obrazowej)

 1. A. Radek, J. Kunert-Radek, A. Maciejczak.

Intrasellar teratoma. Case report. Journal of Endocrynological investigation. Vol. 19, Suppl.

nr 5, 1996.

(zredagowanie doniesienia i przetłumaczenie na angielski)

 1. A. Radek, K. Zapałowicz, A. Maciejczak, P. Skiba, S. Olerud,

„ Przypadek poważnej dyslokacji pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego na tle reumatoidalnego

zapalenia stawów”. Neur. Neurochir. Pol. 2000, T. 34(L), Nr 1.

(udział w operacji stanowiącej przedmiot doniesienia, współpraca w redagowaniu tekstu i opracowaniu ilustracji)

 1. K. Zapałowicz, A. Radek, A. Maciejczak

„Diapason posterior spinal device in different spinal pathologies”

First Interdiscpilinary World Congress on Spinal Surgery and Related Disciplines, Berlin

(Germany), August 27-September 1, 2000. Ed: M.Brock, W.Schwarz, C. Wille. Monduzzi

Editore International Proceedings Division

(współudział w analizie materiału klinicznego i redagowaniu tekstu z tłumaczeniem na angielski)

 1. A. Radek, K. Zapałowicz, A. Maciejczak.

Operative treatment of lumbar spondylolisthesis.

First Interdiscpilinary World Congress on Spinal Surgery and Related Disciplines, Berlin (Germany), August 27-September 1, 2000. Ed: M.Brock, W.Schwarz, C. Wille. Monduzzi Editore International Proceedings Division

(współudział w analizie materiału klinicznego i redagowaniu tekstu z tłumaczeniem na angielski)

PO HABILITACJI/AFTER Ph.D degree

 

 1. Andrzej Maciejczak, M.D., Michał Ciach, M. Eng., Maciej Radek, Jr., M.D., Andrzej Radek, M.D., Ph.D., Jan Awrejcewicz, Ph.D.: Immediate Stiffness of the C5-C6 Segment after Discectomy with the Cloward Technique: An in Vitro Biomechanical Study on a Human Cadaveric Model. Neurosurgery, 49, 6, 2001
 1. M. Radek, A. Radek, K. Zapałowicz, A. Maciejczak Przednia stabilizacja miedzytrzonowa kręgosłupa szyjnego implantem typu cage-płytka PCB – prezentacja przypadków.Neurol Neurochir Pol. 2001, T. 35 (LI), Nr 6, 1167-1177
 1. A. Radek, K. Zapałowicz, A. Maciejczak, J. Karbownik, M. Grochal, M .Radek, B. Błaszczyk, P. Skiba. Problemy związane z wyborem dojścia operacyjnego w leczeniu nieurazowych przemieszczeń pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. Neurol Neurochir Pol. 2002, T. 36 (LII), Nr 2, 349-362
 1. A. Maciejczak, A. Radek.

Techniki stabilizacji kręgosłupa szyjnego.

Valetudinaria – Postępy Medycyny klinicznej i wojskowej 2001 (6) 1-2.

 1. Maciejczak

Biomechanika kręgosłupa – koncepcja budowy, testy in vitro, modele matematyczne

Valetudinaria – Postępy Medycyny klinicznej i wojskowej 2001 (6) 1-2.

 1. A.Maciejczak

„Spinal Instability”. 12th European Congress of Neurosurgery, Lisbon, 7-12 Sep, 2003,B

Monduzzi Editore S.p.A – MEDIMONT Inc.

 1. Maciejczak: komentarz do n/w artykułu na zaproszenie Redakcji:

Acikbas SC, Arslan FY, Tuncer MR: The effect of transpedicular screw misplacement on late spinal instability. Acta Neurochir (Wien) 145: 949-955, 2003 (comment)

 1. Maciejczak: komentarz do n/w artykułu na zaproszenie Redakcji

Visocchi M, Di Rocco F, Meglio M: Craniocervical junction instability: instrumentation and fusion with titanium rods and sublaminar wires. Effectiveness and failures in personal experience. Acta Neurochir, 145: 265-272, 2003 (comment)

 1. Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Maciejczak, Józef Karbownik, Maciej Radek,   Piotr Gasiński, Bartosz Godlewski

Strategia postępowania w diagnostyce i leczeniu nowotworów kręgosłupa. Ortopedia,

Traumatologia i Rehabilitacja 4/2003

 1. A.Maciejczak, B. Jagiełło-Bajer, P. Barnaś, P. Dudziak, B. Litwora

Teratoma adultum okolicy nadsiodłowej – opis przypadku. Neurol Neurochir Pol 2004; 38, 5 (Supl.2), S117

 1. A. Maciejczak, M. Pyrich, B. Jagiełło-Bajer

Historia Oddziału Neurochirurgii w Tarnowie. Neurol Neurochir Pol 2004; 38, 5 (Supl.2), S115

 1. A. Maciejczak, P. Barnaś, P. Dudziak, B. Jagiełło-Bajer, B. Litwora

Przezskórna stabilizacja i minimalnie inwazyjna korpektomia kręgosłupa lędźwiowego z dojścia tylnego. Neurol Neurochir Pol 2004; 38, 5 (Supl.2), S117

 1. A. Maciejczak, P. Barnaś, P. Dudziak, B. Jagiełło-Bajer, B. Litwora

Minimalny invasive posterior corpectomy of the lumbar spine with transpedicular fixation.  Neurol Neurochir Pol 2004; 38, 6, 511-517.

 

 1. L. Ciupik, A. Graczyk, M. Gajewski, A. Maciejczak, A. Radek, D. Zarzycki

Material and design influence on the healing functions of the Inspine type implant for the interspinous stabilization. Engineering of Biomaterials, 38-43, (2004), 86-91

 1. M. Podgórski, U. Rudnik, M. Jankisz, Andrzej Maciejczak, Sławomir Snela.
  Ruchomość kręgosłupa po operacji dyscektomii sposobem mikrochirurgicznym w odcinku lędźwiowym
  Postępy Rehabilitacji. – 2004, T. 18, z. 2, s. 145
 1. Maciejczak A, Barnaś P, Dudziak P, Jagiełło-Bajer B, Litwora B, Sumara M

Posterior Keyhole Corpectomy With Percutaneous Pedicle Screw Stabilization In The Surgical

Management Of Lumbar Burst Fractures. Neurosurgery 60, 4, (Suppl 2); 232-242, 2007

 1. Andrzej Ćwirlej, Agnieszka Ćwirlej, Andrzej Maciejczak.
  Efekty masażu leczniczego w terapii bólów kręgosłupa
  Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2007, T. 5, z. 3, s. 253-257
 1. Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek, Andrzej Maciejczak.
  Nowoczesne systemy aparaturowe w rehabilitacji chorych z udarem mózgu : stały postęp
  Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia. – 2008, nr 2, s. 69-77
 1. Pop Teresa, Kotowicz Magdalena, Rusek Wojciech, Szramowicz Bogusław,  Szczygielski Michał, Maciejczak Andrzej:  Profilaktyka i rehabilitacja zmian w układzie mięśniowym dna miednicy u kobiet w czwartej dekadzie życia.  Zamojskie Studia i Materiały, WSZAiZ Zamość 2008,X,2(27) seria Fizjoterapia 43-51.
 1. Paluch Alicja, Pop Teresa, Kultys Jacek, Maciejczak Andrzej: Ocena skuteczności rehabilitacji dzieci leczonych z powodu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Zamojskie Studia i Materiały 2008,X,2(26), Fizjoterapia, zeszyt 2. 103-115.
 1. Pop Teresa, Dobko Małgorzata,  Maciejczak Andrzej, Tęcza Teresa: Przebieg porodu i stan noworodka kobiet po przebytym kursie Szkoły Rodzenia Zamojskie Studia i Materiały, WSZAiZ Zamość 2008,X,2(27) seria Fizjoterapia 65-77.
 1. Pop T., Kultys J., Tęcza T., Tabor T.: The factores havibg an influence on frequency of occurrence osteo-musculas system injuries in football players.  Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. Kharkiv 2008,12, 152-155
 1. Teresa Tęcza, Teresa Pop, Maciejczak Andrzej, Dobko Małgorzata The degree of disability has measured by Oswestry Questionnaire of patient with lumbar discopathy after surgical treatment. Iwano-Francowsk 2008,  287-294
 1. Andrzej Maciejczak, Filip Georgiew.
  Rehabilitacja w minimalnie inwazyjnym chirurgicznym leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
  Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2008, T. 6, z. 4, s. 287-298
 1. Maciejczak. A. Komentarz do n/w artykułu na zaproszenie Redakcji:

Image guided trans-pedicular screw fixation of the thoracic spine. A clinical evaluation. Acta Neurochirurgica (2009) 151:545-549 (comment)

 1. Szczygielska D., Pop T., Maciejczak A.: Ocena postępów rehabilitacji prowadzonej w domu pacjenta z rozpoznanym udarem mózgu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009,2,174-179
 1. Grzegorz Magoń, Andrzej Maciejczak, Adrian Kużdżał.
  Ocena wybranych parametrów postawy ciała u osób z kręgozmykiem lędźwiowym
  Postępy Rehabilitacji=Advances in Rehabilitation. – 2009, T. 23, nr 2, s. 9-10
 1. Teresa Pop, Magdalena Kotowicz, Katarzyna Łach-Pop, Anna Czyrek, Anna Potera, Wojciech Rusek, Andrzej Maciejczak.
  Wrażliwość na prąd galwaniczny u pacjentów leczonych z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych
  Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2009, t. 7, z. 2, s. 180-185
  1. Georgiew F, Maciejczak A, Otwinowska E                                                                 Wykorzystanie tapingu medycznego w leczeniu pacjentów z zespołem kanału nadgarstka REHABILITACJA W PRAKTYCE 3/2010 str.19-23
 1. Maciejczak A

Osteoporoza. Program edukacyjny pod patronatem Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego. Medycyna Praktyczna 12 (238), 2010-12-23

.

 1. Georgiew F, Maciejczak A, Otfinowska E

Ocena stopnia nasilenia dolegliwości subiektwynych towarzyszących zespołowi kanału nadgarstka w zaleznosci od nasilenia zmian stwierdzanych badaniem elektroneurograficznym. Rehabilitacja Medyczna 2010, Tom 14, nr 2, 17-22

 1. Maciejczak A, Jabłońska K: Aktualny stan wiedzy na temat kręgozmyku cieśniowego. Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. VIII, z. 4, 2010
 1. Georgiew F., Maciejczak A., Barnaś P., Litwora B., Jagiełło – Bajer B., Dudziak P., Sumara M., Maślanka P., Czternastek M., Mleczko B. Postępowanie fizjoterapeutyczne po chirurgicznym odbarczeniu nerwu pośrodkowego u pacjentów z zespołem kanału nadgarstka. Rehabilitacja w praktyce 2012; Nr 6: 20 – 25
 1. Georgiew F., Maciejczak A., Kania A., Gancarz E. Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna 2013; Vol. 19, Nr 1: 40 – 48.
 1. Filip Georgiew 1, 2 (A, B, C, D, E, F, G), Andrzej Maciejczak 3, 4 (B, D, E, F, G), Jakub Florek 5 (C, E, F, G, H). Comparing the outcome of nervous-muscular agitation before and after carpal tunnel release. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Rzeszów 2013, 4, 461–473
 1. A Maciejczak, K Jabłońska, D Bączek, P Barnaś, M Czternastek, P Dudziak, F Georgiew, B Jagiełło-Bajer, B Litwora, P Maślanka, R Konior, J Orzech: Changes in spino-pelvic alignment after surgical treatment of isthmic spondylolisthesis. Neurologia Neurochir Pol. Vol 48, 1, 21-29, Jan-Feb 2014
 1. Filip Georgiew, Andrzej Maciejczak, Jakub Florek: Ocena wyników leczenia operacyjnego zespołu kanału nadgarstka. Results of Surgical Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2014; 5(6); Vol. 16, 455-468
 1. Maciejczak A, Wolan-Nieroda A, Jabłońska-Sudoł K: Comparison of fusion rates between rod-based laminar claw hook and posterior cervical screw constructs in Type II odontoid fractures. Injury, Vol. 46, Issue 7, p1304–1310, doi:10.1016/j.injury.2015.01.042  (IF=2,137 w 2014, 30 MNiSW)
 1. Jabłońska-Sudoł K, Maciejczak A: Relationship between the spino-pelvic parameters and the slip grade in isthmic spondylolisthesis. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery Volume 49, Issue 6, November–December 2015, Pages 381-388 http://dx.doi.org/10.1016/j.pjnns.2015.08.009 (IF=0,607 MNiSW=15)
 1. Siemionow K, Tyrakowski M, Janusz P, Maciejczak A. Pathophysiology of Minimally Invasive Surgical Approaches: Current Concepts. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg, Aug 2015, DOI: 10.1055/s-0035-1558420 (IF = 0,608 w 2014, MNiSW=15)
 1. Maciejczak A: Frameless image-guided brain and spine surgery. Przegląd Lekarski 2015/72/8, 423-427. (Mni SzW – 6 pkt, ICV 2014: 80,95)
 1. Maciejczak, A. & Jabłońska-Sudoł, K. Correlation between correction of pelvic balance and clinical outcomes in mid- and low-grade adult isthmic spondylolisthesis. Eur Spine J (2016). doi:10.1007/s00586-016-4808-6

III. KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI I SKRYPTY (TEXTBOOKS, MONOGRAPHS, CHAPTERS)

 

 1. ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (CHAPTER)
 1. Radek, A. Maciejczak:

Rozdział: Łódzka szkoła neurochirurgii wojskowej w „Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi” pod redakcja Sławomira Gali. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISBN 83-87749-12-5, str. 547-554, 1998

(współudział w redakcji manuskryptu, wykorzystanie danych na temat historii neurochirurgii polskiej i

wojskowej w tym osobistej wiedzy Kierownika Kliniki)

 1. KSIĄŻKA (MONOGRAPH)

A. Radek, A. Maciejczak

Stabilizacja Kręgosłupa. Część Pierwsza: Kręgosłup Szyjny

(Spinal stabilisation. Part I: Cervical spine)

Książka (Monografia). Wydawnictwa AGH Kraków 2006-10-29

ISBN 83-7464-086-3. Wydanie Pierwsze

 1. ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE (CHAPTER)

Fascynacje Rehabilitacją pod redakcją Teresy Pop i Kazimierza Obodyńskiego.ISBN 978-83-7338-546-7, 2010.

Rozdział: Biomechanics of the spine and spinal instability

 1. ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE (CHAPTER)

Tłumaczenie dwóch rozdziałów do polskiej edycji angielskojęzycznego podręcznika

„Spinal Disorders (Max Aebi, Robert Boos) – wydanie polskie (polish edition)

SBN: 978-83-64737-60-2

 • Skolioza zwyrodnieniowa (Degenerative scoliosis, Editor translation)
 • Kręgozmyk (Isthmic spondylolisthesis, Editor translation)
 1. ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE (CHAPTER)

Opisy zastosowania leku TachoSil w różnych przypadkach klinicznych. Redakcja naukowa K.Pityński, G Wallner.ISBN 978-83-936618-1-7

Rozdział: Wielokierunkowe zastosowanie tachoSilu w chirurgii kręgosłupa na przykładzie wertebrektomii T12 (resekcji en-block)