Operacje kręgosłupa

Operacje kręgosłupa

Operacje na kręgosłupie, dyskach międzykręgowych i rdzeniu kręgowym z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych, przezskórnych i minimalnie inwazyjnych, z użyciem nowoczesnych implantów kręgosłupowych sztywnych i ruchomych (protez dysków i wszczepów międzykolczystych) tak z dojść przednich i tylnych.

POGRANICZE CZASZKOWO-KRĘGOSŁUPOWE

Złamania zęba obrotnika:

 • bezpośrednie zespolenie zęba obrotnika
 • zespolenia tylne (śrubami: transarticular/Magerl, masywów bocznych i nasad)
 • Złamania nasad obrotnika (Hangman)

 

 • korekcja i zespolenia z dojścia przedniego i tylnego
  Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa
 • operacje z dojścia przez usta (tylną ścianę gardła)
  stabilizacje i zespolenia tylne
  Zwichnięcia i deformacje w przebiegu: nowotworów i wad wrodzonych
 • operacje z dojścia przez usta (tylną ścianę gardła)
  stabilizacje i zespolenia tylne
  Korekcja Zespołu Arnold-Chiari

KRĘGOSŁUP SZYJNY

Dyski szyjne (rwa barkowa, przepuklina jądra miażdżystego):

 • techniką mikrochirurgiczną (w powiększeniu i oświetleniu mikroskopu operacyjnego)
  z użyciem implantów klasycznych
  z użyciem protez dysków (artroplastyka)
  Zwyrodnienia (mielopatia szyjna):
 • usunięcia osteofitów
 • usunięcia trzonów kręgowych
  z wszczepianiem implantów (protez trzonów kręgowych i wszczepów międzytrzonowych – tzw cage)
  Urazy kręgosłupa
 • wszystkie typy łącznie ze złożonymi deformacjami urazowymi
  Nowotwory kręgosłupa
 • Nowotwory kanału kręgowego
 • zewnątrz rdzeniowe (nerwiaki, oponiaki) i rdzenia kręgowego
  Stabilizacje i zespolenia implantowe
 • wszystkich typów (przednie-płytki szyjne, tylne – śruby masywów bocznych, haki)

KREGOSŁUP LĘDŹWIOWY I PIERSIOWY

Dyski (rwa kulszowa, bóle krzyża, przepuklina jądra miażdżystego)

 • operacje techniką minimalnie inwazyjną (mikrodyscektomia)
  operacje przezskórne (nukleoplastyka)
  operacje z dojść przednich (wszczepy międzytrzonowe tzw ALIF) i protezy dysków (tzw artroplastyka)
  implantologia wspomagająca operacje dysków (dynamiczna stabilizacja międzykolczysta – DIAM, Coflex)
  stabilizacje implantami przeznasadowymi
  wszczepy międzytrzonowe (tzw cage) z dojści tylnych (PLIF) i przednich (ALIF)
  blokady stawów międzykręgowych

  Kręgozmyk prawdziwy i zwyrodnieniowy:

 • korekcja ześlizgu i deformacji wraz ze stabilizacją (w tym przezskórną) i artrodezą (międzytrzonową, tylnoboczną i 360 stopni) z dojścia tylnego jak i przedniego
  Stenoza kanału kręgowego:
 • Odbarczenie i stabilizacja przezasadowa
  Deformacje (skoliozy) zwyrodnieniowe dorosłych:
 • Odbarczenie, korekcja deformacji i stabilizacja
  Urazy kręgosłupa
 • Odbarczenie, stabilizacja (w tym przezskórna)
  Złamania osteoporotyczne kręgosłupa
 • Przezskórne cementowanie kręgów (wertebroplastyka i kyfoplastyka)
  Nowotwory kręgosłupa:
 • Korpektomie z dojść tylnych, przednich i 360 stopni
  Stabilizacje kregosłupa i protezowanie kręgów
  Nowotwory kanału kręgowego:
 • Nerwiaki, oponiaki
 • Nowotwory rdzenia kręgowego